Om natkirken

Program for 2021

Domcaféen er indtil videre lukket pga. Covid-19,

og natkirken gennemføres med et reduceret program,

men kvalitet på nærværet ændrer vi ikke på.

Da vi nu må være 125 personer i kirken,

er der ikke pladsreservation.

_____________


Fredag den 28. maj 2021

19.30-20.30

Velkomsmusik ved Pedro Oyarzo - klassisk guitar

Kort nadvergudstjeneste med prædiken v/ natkirkepræst Trine Hostrup Dige


Denne dag er det sidste gang, der er natkirke med Trine Hostrup Dige, som har fået andet arbejde.

 

_____________


Natkirken holder herefter sommerferielukket og er tilbage den første fredag i september.


 

 


 

  

Natkirkepræsten

Trine Hostrup Dige er præst ved natkirken i Viborg. Der er altid mindst en præst i natkirken.


Du kan komme til præsten med det, der brænder på - stort og småt -hvad enten det så er religiøst eller eksistentielt eller begge dele.


Du kan bruge præsten til at:

  • hvis du sætte ord på det, du ved i forvejen,men som skal siges alligevel før man rigtig ved det og livet kan gå videre
  • hvis du har tunge byrder at bære på, som du har svært ved at dele med andre, fordi du er bange for at gøre dem kede af det. 
  • hvis du har brug for at tale med et menneske, der ikke er terapeut og som ikke fører journal , som har 100% tavshedspligt, hvor det ikke koster noget. Kort sagt en medvandrer på din livsvej, og som deler samme menneskelige grundvilkår som dig- nemlig: afhængigheden, sårbarheden, skrøbeligheden, afmagten og dødeligheden.  
  • hvis du spekulerer på om du er god nok.
  • hvis du tænker på, hvad der er meningen med "det hele", om der findes en Gud, hvorfor der sker uretfærdigheder i dit liv. 
  • få vejledning i din vildrede
  • give skriftemål (hvis du har brug for at høre Guds ord om,at selvom sket er sket og ikke kan gøres om,så sejrer kærligheden over fortiden)


Natkirkepræsten er en samtalepartner, der taler ud fra et kristent ståsted,hvilket betyder, at samtalen fra min side altid vil foregå ud fra en tro på:

  • at Gud er til stede imellem os,
  • at han virker
  • at han altid vil have med os at gøre, sådan som vi er nu.


Jeg arbejder ud fra princippet om,at al ægte hjælp er hjælp til selvhjælp.


Trine Hostrup Dige

tlf: 4049 2808

email: thd@km.dk